พื้นที่รูปธรรม

โรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กสุขภาวะในภาคกลาง

ลำดับ โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด องค์กรรับทุน โครงการ
1 โรงเรียนสุดารักษ์ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพ กรณ์รวี เก่งกุลภพ โครงการต้นแบบตลาดสีเขียวขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์สู่การกิน อยู่ รู้ ใช้ อย่างยั่งยืน
2 โรงเรียนบ้านเรียนแห่งรักและศานติ ท่าแร้ง บางเขน กรุงเทพ บริษัท สวนเงินมีมา โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริโภคผักผลไม้อินทรีย์ในโรงเรียน เพื่อนำไปสู่การสร้างพื้นที่อาหารสุขภาวะในเด็กวัยเรียน
3 โรงเรียนวัฒนานนท์ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพ บริษัท สวนเงินมีมา โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริโภคผักผลไม้อินทรีย์ในโรงเรียน เพื่อนำไปสู่การสร้างพื้นที่อาหารสุขภาวะในเด็กวัยเรียน
4 โรงเรียนเลิศวินิต บางรักพัฒนา บางบัวทอง กรุงเทพ กรณ์รวี เก่งกุลภพ โครงการต้นแบบตลาดสีเขียวขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์สู่การกิน อยู่ รู้ ใช้ อย่างยั่งยืน
5 โรงเรียนวัดทองศาลางาม ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพ บริษัท สวนเงินมีมา โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริโภคผักผลไม้อินทรีย์ในโรงเรียน เพื่อนำไปสู่การสร้างพื้นที่อาหารสุขภาวะในเด็กวัยเรียน
6 โรงเรียนประถมนนทรี ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพ บริษัท สวนเงินมีมา โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริโภคผักผลไม้อินทรีย์ในโรงเรียน เพื่อนำไปสู่การสร้างพื้นที่อาหารสุขภาวะในเด็กวัยเรียน
7 โรงเรียนสอนคนตาบอด ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพ กรณ์รวี เก่งกุลภพ โครงการต้นแบบตลาดสีเขียวขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์สู่การกิน อยู่ รู้ ใช้ อย่างยั่งยืน
8 โรงเรียนมหาวีรานุวัตร ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์ กรุงเทพ บริษัท ปั้นเมือง จำกัด โครงการส่งเสริมวิถีการบริโภคเพื่อสุขภาวะ : ตลาดตะลักเกี๊ยะ
9 โรงเรียนบ้านเจียรดับ โคกแฝด หนองจอก กรุงเทพ บริษัท สวนเงินมีมา โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริโภคผักผลไม้อินทรีย์ในโรงเรียน เพื่อนำไปสู่การสร้างพื้นที่อาหารสุขภาวะในเด็กวัยเรียน
10 โรงเรียนบ้านโป่งหวาย ด่านแม่แฉลบ ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี บริษัท สวนเงินมีมา โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริโภคผักผลไม้อินทรีย์ในโรงเรียน เพื่อนำไปสู่การสร้างพื้นที่อาหารสุขภาวะในเด็กวัยเรียน
11 โรงเรียนบ้านทุ่งสาย คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา สมาคมธุรกิจอาหารและสปาไทย โครงการขยายและพัฒนาเครือข่ายอาหารปลอดภัยเพื่อส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้สู่การมีสุขภาพดีของประชาชน
12 โรงเรียนประชาบำรุงกิจ สิบเอ็ดศอก บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา สมาคมธุรกิจอาหารและสปาไทย โครงการขยายและพัฒนาเครือข่ายอาหารปลอดภัยเพื่อส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้สู่การมีสุขภาพดีของประชาชน
13 โรงเรียนหนองปาตอง หนองยาว พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา สมาคมธุรกิจอาหารและสปาไทย โครงการขยายและพัฒนาเครือข่ายอาหารปลอดภัยเพื่อส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้สู่การมีสุขภาพดีของประชาชน
14 โรงเรียนบ้านแขวงกลั่น บางเตย เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา บริษัท สวนเงินมีมา โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริโภคผักผลไม้อินทรีย์ในโรงเรียน เพื่อนำไปสู่การสร้างพื้นที่อาหารสุขภาวะในเด็กวัยเรียน
15 โรงเรียนวัดหุบรัก โพรงมะเดื่อ เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท สวนเงินมีมา โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริโภคผักผลไม้อินทรีย์ในโรงเรียน เพื่อนำไปสู่การสร้างพื้นที่อาหารสุขภาวะในเด็กวัยเรียน
16 โรงเรียนบ้านดงเกตุ สามพราน สามพราน นครปฐม บริษัท สวนเงินมีมา โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริโภคผักผลไม้อินทรีย์ในโรงเรียน เพื่อนำไปสู่การสร้างพื้นที่อาหารสุขภาวะในเด็กวัยเรียน
17 โรงเรียนบ้านคลองใหม่ บางช้าง สามพราน นครปฐม มูลนิธิสังคมสุขใจ โครงการพัฒนา ขยายผล แหล่งผลิตอาหารอินทรีย์เชื่อมโยงสู่ผู้บริโภค เพื่อสุขภาวะที่ดีในพื้นที่จังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียง
18 โรงเรียนวัดสรรเพร็ช ยายชา สามพราน นครปฐม มูลนิธิสังคมสุขใจ โครงการพัฒนา ขยายผล แหล่งผลิตอาหารอินทรีย์เชื่อมโยงสู่ผู้บริโภค เพื่อสุขภาวะที่ดีในพื้นที่จังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียง
19 โรงเรียนวัดเดชา ยายชา สามพราน นครปฐม มูลนิธิสังคมสุขใจ โครงการพัฒนา ขยายผล แหล่งผลิตอาหารอินทรีย์เชื่อมโยงสู่ผู้บริโภค เพื่อสุขภาวะที่ดีในพื้นที่จังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียง
20 โรงเรียนเล็กโกเมศ บางเขน เมืองนนทบุรี นนทบุรี มูลนิธิ MOA ไทย โครงการพัฒนาการบริหารจัดการระบบอาหารเพื่อสุขภาวะในพื้นที่ 4 จังหวัด ด้วยเครือข่ายสุขภาพดี
21 โรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์ บางเขน เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท สวนเงินมีมา โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริโภคผักผลไม้อินทรีย์ในโรงเรียน เพื่อนำไปสู่การสร้างพื้นที่อาหารสุขภาวะในเด็กวัยเรียน
22 โรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์ บางเขน เมืองนนทบุรี นนทบุรี กรณ์รวี เก่งกุลภพ โครงการต้นแบบตลาดสีเขียวขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์สู่การกิน อยู่ รู้ ใช้ อย่างยั่งยืน
23 โรงเรียนมงคลพุการาม คลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี สมาคมธุรกิจอาหารและสปาไทย โครงการขยายและพัฒนาเครือข่ายอาหารปลอดภัยเพื่อส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้สู่การมีสุขภาพดีของประชาชน
24 โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ คลองหก คลองหลวง ปทุมธานี สมาคมธุรกิจอาหารและสปาไทย โครงการขยายและพัฒนาเครือข่ายอาหารปลอดภัยเพื่อส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้สู่การมีสุขภาพดีของประชาชน
25 โรงเรียนบ้านคลองขวางบน บ้านคลองขวาง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี สมาคมธุรกิจอาหารและสปาไทย โครงการขยายและพัฒนาเครือข่ายอาหารปลอดภัยเพื่อส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้สู่การมีสุขภาพดีของประชาชน
26 โรงเรียนเจริญดีวิทยา ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี มูลนิธิการศึกษาไทย โครงการจัดการสารเคมีเกษตรในพื้นที่เสี่ยง เพื่อขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการผลิตและการบริโภคผักผลไม้ที่ปลอดภัย
27 โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ บึงคอไห ลำลูกกา ปทุมธานี มูลนิธิการศึกษาไทย โครงการจัดการสารเคมีเกษตรในพื้นที่เสี่ยง เพื่อขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการผลิตและการบริโภคผักผลไม้ที่ปลอดภัย
28 โรงเรียนวัดทศทิศ บึงทองหลาง ลำลูกกา ปทุมธานี มูลนิธิการศึกษาไทย โครงการจัดการสารเคมีเกษตรในพื้นที่เสี่ยง เพื่อขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการผลิตและการบริโภคผักผลไม้ที่ปลอดภัย
29 โรงเรียนเรืองวิทย์พระหฤทัย วัดเพลง วัดเพลง ราชบุรี วัดคาทอลิกนักบุญอักแนส โครงการพัฒนาราชบุรีโมเดล : การเชื่อมโยงผู้ผลิต ผู้บริโภคเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นบูรณการ
30 ศูนย์เด็กเล็กท่ากุลา ตะนาวศรี สวนผึ้ง ราชบุรี วัดคาทอลิกนักบุญอักแนส โครงการพัฒนาราชบุรีโมเดล : การเชื่อมโยงผู้ผลิต ผู้บริโภคเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นบูรณการ
31 โรงเรียนบรรจงรัตน์ (ประถม) ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี มูลนิธิ MOA ไทย โครงการพัฒนาการบริหารจัดการระบบอาหารเพื่อสุขภาวะในพื้นที่ 4 จังหวัด ด้วยเครือข่ายสุขภาพดี
32 โรงเรียนบรรจงรัตน์ (อนุบาล) ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี มูลนิธิ MOA ไทย โครงการพัฒนาการบริหารจัดการระบบอาหารเพื่อสุขภาวะในพื้นที่ 4 จังหวัด ด้วยเครือข่ายสุขภาพดี
33 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี บางเสาธง บางพลี สมุทรปราการ กรณ์รวี เก่งกุลภพ โครงการต้นแบบตลาดสีเขียวขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์สู่การกิน อยู่ รู้ ใช้ อย่างยั่งยืน
34 โรงเรียนทอรัก ท้ายบ้าน เมื่องสมุทรปราการ สมุทรปราการ กรณ์รวี เก่งกุลภพ โครงการต้นแบบตลาดสีเขียวขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์สู่การกิน อยู่ รู้ ใช้ อย่างยั่งยืน
35 โรงเรียนศาลเจ้าอาม้า บางคนที บางคนที สมุทรสงคราม วัดคาทอลิกนักบุญอักแนส โครงการพัฒนาราชบุรีโมเดล : การเชื่อมโยงผู้ผลิต ผู้บริโภคเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นบูรณการ
36 โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ สระขวัญ เมืองสระแก้ว สระแก้ว มูลนิธิ MOA ไทย โครงการพัฒนาการบริหารจัดการระบบอาหารเพื่อสุขภาวะในพื้นที่ 4 จังหวัด ด้วยเครือข่ายสุขภาพดี