พื้นที่รูปธรรม

ตลาดสีเขียวในภาคกลาง

ลำดับ ตลาด ตำบล อำเภอ จังหวัด องค์กรรับทุน โครงการ
1 ตลาดโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี คันนายาว คันนายาว กรุงเทพ มูลนิธิ MOA ไทย โครงการพัฒนาการบริหารจัดการระบบอาหารเพื่อสุขภาวะในพื้นที่ 4 จังหวัด ด้วยเครือข่ายสุขภาพดี
2 Greenery Market @Bon Marche ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพ บริษัท ครีเอทีฟ มูฟ โครงการพัฒนาเครือข่ายและเสริมสร้างพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัย
3 ตลาดที่กระทรวงศึกษาธิการ ดุสิต ดุสิต กรุงเทพ มูลนิธิ MOA ไทย โครงการพัฒนาการบริหารจัดการระบบอาหารเพื่อสุขภาวะในพื้นที่ 4 จังหวัด ด้วยเครือข่ายสุขภาพดี
4 ตลาดสีเขียว ชุมชนวัดโพธิ์เรียง บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพ บริษัท อินี่ เครือข่ายนวัตกรรมสากล จำกัด โครงการเสริมความเข้มแข็งและขยายพื้นที่บูรณาการสุขภาพ และวิถีชีวิตสุขภาวะ
5 ตลาดสีเขียว SCG บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพ กรณ์รวี เก่งกุลภพ โครงการต้นแบบตลาดสีเขียวขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์สู่การกิน อยู่ รู้ ใช้ อย่างยั่งยืน
6 Greenery Market @Siam Discovery ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพ บริษัท ครีเอทีฟ มูฟ โครงการพัฒนาเครือข่ายและเสริมสร้างพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัย
7 Greenery Market Park@Siam ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพ บริษัท ครีเอทีฟ มูฟ โครงการพัฒนาเครือข่ายและเสริมสร้างพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัย
8 ตลาดสีเขียว โรงพยาบาลเด็ก ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพ กรณ์รวี เก่งกุลภพ โครงการต้นแบบตลาดสีเขียวขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์สู่การกิน อยู่ รู้ ใช้ อย่างยั่งยืน
9 ตลาดปันอยู่ปันกิน ลาดพร้าว ลาดพร้าว กรุงเทพ มูลนิธิ MOA ไทย โครงการพัฒนาการบริหารจัดการระบบอาหารเพื่อสุขภาวะในพื้นที่ 4 จังหวัด ด้วยเครือข่ายสุขภาพดี
10 Farm To You ลาดพร้าว ลาดพร้าว กรุงเทพ มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) โครงการสวนผักคนเมือง : เพื่อพัฒนาระบบเกษตรและอาหารที่ยั่งยืนของเมือง
11 ปันอยู่ปันกิน ลาดพร้าว ลาดพร้าว กรุงเทพ มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) โครงการสวนผักคนเมือง : เพื่อพัฒนาระบบเกษตรและอาหารที่ยั่งยืนของเมือง
12 The Basket ตะกร้าผักจากสวนของคุณ สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพ มูลนิธิอีสต์ ฟอรั่ม โครงการการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าชุมชนเกื้อเกษตรอินทรีย์
13 ตลาดตะลักเกี้ยะ Friendly Market ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์ กรุงเทพ บริษัท ปั้นเมือง จำกัด โครงการส่งเสริมวิถีการบริโภคเพื่อสุขภาวะ : ตลาดตะลักเกี๊ยะ
14 ตลาดเครือข่ายพอเพียง โคกแฝด หนองจอก กรุงเทพ มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) โครงการสวนผักคนเมือง : เพื่อพัฒนาระบบเกษตรและอาหารที่ยั่งยืนของเมือง
15 ตลาดเกษตรโรงพยาบาลพนมสารคาม ท่าถ่าน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา สมาคมธุรกิจอาหารและสปาไทย โครงการขยายและพัฒนาเครือข่ายอาหารปลอดภัยเพื่อส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้สู่การมีสุขภาพดีของประชาชน
16 ตลาดเกษตรกร เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา สมาคมธุรกิจอาหารและสปาไทย โครงการขยายและพัฒนาเครือข่ายอาหารปลอดภัยเพื่อส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้สู่การมีสุขภาพดีของประชาชน
17 ตลาดเกษตรกร ธกส. คู้ยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา สมาคมธุรกิจอาหารและสปาไทย โครงการขยายและพัฒนาเครือข่ายอาหารปลอดภัยเพื่อส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้สู่การมีสุขภาพดีของประชาชน
18 ตลาดสุขใจ  ยายชา สามพราน นครปฐม มูลนิธิสังคมสุขใจ โครงการพัฒนา ขยายผล แหล่งผลิตอาหารอินทรีย์เชื่อมโยงสู่ผู้บริโภค เพื่อสุขภาวะที่ดีในพื้นที่จังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียง
19 ตลาดนวธรรมชาติ ปากน้ำโพ เมือง นครสวรรค์ มูลนิธิชีววิถี โครงการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงทางอาหาร เพื่อสุขภาวะและการพัฒนาที่ยั่งยืน
20 City Farm Market ไทรม้า เมือง นนทบุรี มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) โครงการสวนผักคนเมือง : เพื่อพัฒนาระบบเกษตรและอาหารที่ยั่งยืนของเมือง
21 ตลาดสีเขียว โรงพยาบาลปทุมธานี บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี กรณ์รวี เก่งกุลภพ โครงการต้นแบบตลาดสีเขียวขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์สู่การกิน อยู่ รู้ ใช้ อย่างยั่งยืน
22 ตลาดสีเขียว สถาบันมะเร็ง บึงสนั่น ธัญบุรี ปทุมธานี กรณ์รวี เก่งกุลภพ โครงการต้นแบบตลาดสีเขียวขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์สู่การกิน อยู่ รู้ ใช้ อย่างยั่งยืน
23 ตลาดสีเขียว โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี มูลนิธิ MOA ไทย โครงการพัฒนาการบริหารจัดการระบบอาหารเพื่อสุขภาวะในพื้นที่ 4 จังหวัด ด้วยเครือข่ายสุขภาพดี
24 ตลาดสีเขียว โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี กรณ์รวี เก่งกุลภพ โครงการต้นแบบตลาดสีเขียวขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์สู่การกิน อยู่ รู้ ใช้ อย่างยั่งยืน
25 ตลาดโรงพยาบาลดำเนินสะดวก ดำเนินสะดวก ดำเนินสะดวก ราชบุรี วัดคาทอลิกนักบุญอักแนส โครงการ พัฒนาราชบุรีโมเดล : การเชื่อมโยงผู้ผลิต ผู้บริโภคเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นบูรณการ
26 ตลาดโรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา หน้าเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี วัดคาทอลิกนักบุญอักแนส โครงการ พัฒนาราชบุรีโมเดล : การเชื่อมโยงผู้ผลิต ผู้บริโภคเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นบูรณการ
27 ตลาดมุมสุขภาพ (โรงพยาบาลสวนผึ้ง) ท่าเคย สวนผึ้ง ราชบุรี วัดคาทอลิกนักบุญอักแนส โครงการ พัฒนาราชบุรีโมเดล : การเชื่อมโยงผู้ผลิต ผู้บริโภคเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นบูรณการ
28 ตลาดโรงพยาบาลโคกสำโรง โคกสำโรง โคกสำโรง ลพบุรี มูลนิธิ MOA ไทย โครงการพัฒนาการบริหารจัดการระบบอาหารเพื่อสุขภาวะในพื้นที่ 4 จังหวัด ด้วยเครือข่ายสุขภาพดี
29 ตลาดโรงพยาบาลบ้านหมี่ โพนทอง บ้านหมี่ ลพบุรี มูลนิธิ MOA ไทย โครงการพัฒนาการบริหารจัดการระบบอาหารเพื่อสุขภาวะในพื้นที่ 4 จังหวัด ด้วยเครือข่ายสุขภาพดี
30 ตลาดโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี มูลนิธิ MOA ไทย โครงการพัฒนาการบริหารจัดการระบบอาหารเพื่อสุขภาวะในพื้นที่ 4 จังหวัด ด้วยเครือข่ายสุขภาพดี
31 ตลาดโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี มูลนิธิ MOA ไทย โครงการพัฒนาการบริหารจัดการระบบอาหารเพื่อสุขภาวะในพื้นที่ 4 จังหวัด ด้วยเครือข่ายสุขภาพดี
32 ตลาดโรงพยาบาลหนองม่วง หนองม่วง หนองม่วง ลพบุรี มูลนิธิ MOA ไทย โครงการพัฒนาการบริหารจัดการระบบอาหารเพื่อสุขภาวะในพื้นที่ 4 จังหวัด ด้วยเครือข่ายสุขภาพดี
33 ตลาดโรงพยาบาลยุพราชสระแก้ว สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระแก้ว มูลนิธิ MOA ไทย โครงการพัฒนาการบริหารจัดการระบบอาหารเพื่อสุขภาวะในพื้นที่ 4 จังหวัด ด้วยเครือข่ายสุขภาพดี
34 ตลาดโรงพยาบาลพระพุทธบาท ธารเกษม พระพุทธบาท สระบุรี มูลนิธิ MOA ไทย โครงการพัฒนาการบริหารจัดการระบบอาหารเพื่อสุขภาวะในพื้นที่ 4 จังหวัด ด้วยเครือข่ายสุขภาพดี